نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور به میزان کافی تامین شده است
وزیر جهاد کشاورزی گفت:نسبت به واردات نهاده های مورد نیاز اقدام شده و در حال حاضر به میزان کافی کالا در کشور موجود و خریدهای انجام شده نیز در حال حمل به بنادر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار