اراده جمهوری اسلامی ایران همکاری برادرانه و نزدیک با عراق است
روحانی در دیدار رئیس مجلس عراق:
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اراده رهبری، دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران همکاری برادرانه و نزدیک با عراق است، تصریح کرد: امنیت و ثبات عراق و جمهوری اسلامی ایران در یکدیگر تأثیرگذار است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار