هرگز اجازه نخواهیم داد عراق محل تجاوز به همسایگان باشد
رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق:
«شیخ همام حمودى» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، تأکید کرد که این حزب سیاسی با سیاست‌هاى سلطه‌جویانه آمریکا علیه چند کشور از جمله جمهورى اسلامی ایران به شدت مخالف است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار