بازی رسانه‌ای اختلاس در پتروشیمی را به راه انداختند تا توتال و کرسنت فراموش شود
عضو کمیسیون انرژی:
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:بازی رسانه‌ای دروغ اختلاس در پتروشیمی را مطرح کردند تا کسی از زنگنه درباره توتال و کرسنت و مفاسد مربوط به حوزه وزارتی او سوال نکند. ب
ارسال نظرات
آخرین اخبار