نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۹ کشور برگزار شد
به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری؛
نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار