مدیرکل روابط عمومی ستاد احیای امر به معروف منصوب شد
طی حکمی وحید ایمانی به سمت «مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل» منصوب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار