پایان مهرماه آخرین فرصت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی
معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه بخشودگی جرائم مالیاتی، گفت: مودیان مالیاتی با پرداخت اصل بدهی خود تا پایان مهرماه، فرصت استفاده از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش را از دست ندهند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار