فرانسه: گام برجامی جدید ایران به افزایش تنش منجر می‌شود
وزیر خارجه فرانسه پنجشنبه مدعی شد گام برجامی جدید ایران به افزایش تنش در منطقه منجر خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار