۲۵ هزار کانون فرهنگی در مساجد سراسر کشور فعال هستند
معاون فرهنگی ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور:
معاون فرهنگی ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور گفت: بیش از ۲۵ هزار کانون فرهنگی در مساجد سراسر کشور فعال هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار