قانون خروج نظامیان آمریکایی برای دولت «عبدالمهدی» نیز الزام‌آور است
ائتلاف العبادی:
نماینده ائتلاف النصر عراق گفت که مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی برای دولت پیشبرد امور این کشور نیز الزام آور است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار