ورود ارتش سوریه به دروازه شرقی شهر «معرة النعمان» ادلب
ارتش سوریه در ادامه عملیات در استان ادلب، با تسلط بر شهرک تلمنس به دروازه شرقی شهر بسیار مهم «معرة النعمان» رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار