درخواست کانادا از ایران درباره هواپیمای اوکراینی
وزیر خارجه کانادا از ایران درخواست کرد، جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی را که ماه گذشته در تهران سقوط کرد، برای تجزیه و تحلیل بیشتر به فرانسه ارسال کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار