اجرای رویداد‌های مجازی با عنوان طرح «نوآفرین» در دانشگاه شیراز
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز از آغاز اجرای رویداد‌های مجازی با عنوان طرح «نوآفرین» ویژه کسب و کار‌های دانش بنیان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار