مرکز بهداشت مجازی دانشگاه بناب برای مقابله با ویروس کرونا راه‌اندازی شد
حاتمی در گفتگو با دانشجو:
معاون دانشجویی دانشگاه بناب گفت: پس از شیوع ویروس کرونا در کشور مرکز بهداشت دانشگاه با محوریت مشاوره تلفنی به دانشجویان، کارکنان و دانشجویان راه‌اندازی شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار