نظری: توهم مذاکره با آمریکا / دموکرات با جمهوری‌خواه تفاوتی ندارد
در گفتگو با دانشجو بیان شد؛
منتخب مجلس یازدهم گفت: ایران باوری امیدبخش به ملت‌های مستضعف برای شکستن هیمنه این نظام سلطه در سطح جهان القا کرده و این نهضت ضد امپریالیستی روزبه‌روز در حال گسترش است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار