دانشگاه شهرکرد در مقطع دکتری از بین دانشجویان ممتاز دانشجو می‌پذیرد
برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
دانشگاه شهرکرد بدون آزمون در مقطع دکتری از بین دانشجویان ممتاز برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشجو می‌پذیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار