تولید نفت دریایی آمریکا ۱۳ درصد پس از طوفان کاهش یافت
تولید نفت خام دریایی در خلیج مکزیک آمریکا ۱۳درصد معادل ۲۴۲۶۸۱ بشکه در روز پس از طوفان کریستوبال کاهش یافته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار