امکان انجام ۱۶ نوع معامله دولتی در سامانه ستاد فراهم شده است
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارایی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط طراحی و راه‌اندازی شده است و در حال حاضر امکان انجام ۱۶ معامله دولتی تحت پوشش این سامانه وجود دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار