فارین پالیسی: جهان در حال تماشای سقوط بی‌سابقه آمریکاست
مجله تخصصی سیاست خارجی آمریکا در یادداشتی تاکید کرد جهان در حال تماشای سقوط آمریکاست و این موضوع منحصرا به ترامپ محدود نمی‌شود.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار