زارع: دولت با فروش اوراق سلف نفتی به دنبال جبران کسری بودجه است / اجرای طرح گشایش باعث فروش آینده کشور می‌شود
در گفتگو با دانشجو بیان شد؛
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت با اجرای طرح گشایش اقتصادی و فروش اوراق سلف نفتی به دنبال جبران کسری بودجه خود است در حالی که ...
ارسال نظرات
آخرین اخبار