در جلسه رای اعتماد به وزیر صمت چه گذشت؟ / از اعتراض به پخش ویدیو از حاج قاسم تا نظر مثبت به رزم حسینی
گزارش|
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به علیرضا رزم‌حسینی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار