مراسم تحلیف بایدن به صورت محدود بر‌گزار می‌شود
کمیته مشترک برای مراسم‌های تحلیف در کنگره آمریکا از بر‌گزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهور منتخب این کشور با برخی محدود‌یت‌ها خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار