چگونه مسجد کرامت مبدأ تحول انقلابی در مشهد شد؟
مسجد کرامت که مزین‌ترین و بهترین و بزرگ‌ترین مسجد محله در مشهد محسوب می‌شد، ساخته و آراسته شد و کامل شد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار