همه مردم برای شفای آیت‌الله مصباح دعا کنند
رئیس دفتر آیت‌الله مصباح:
رییس دفتر آیت الله مصباح یزدی در توضیح وضعیت فعلی آیت الله مصباح گفت: بیماری آیت‌الله مصباح رو به وخامت گذاشته و در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر تیم پزشکی قرادارند و از همه مردم تقاضا مندیم برای شفای ایشان دعا کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار