کابینه ترامپ در فکر برکناری او/ پنس: روز سیاهی در تاریخ کنگره بود
زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه اعضای کابینه ترامپ مشغول گفتگو درباره احتمال فعال‌سازی متمم شماره ۲۵ قانون اساسی آمریکا جهت برکناری ترامپ از قدرت هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار