جریان ترامپ موی دماغ هیئت حاکمه آمریکا باقی خواهد ماند/ چهره واقعی ایالات متحده بعد از اتفاقات کنگره آشکار شد
حیدری در گفتگو با دانشجو:
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: شاید با آمدن بایدن جامعه آمریکا متحد شود، اما ترامپ، چون قدرت در زیر زبانش مزه کرده است دست بردار نخواهد بود و قطعا جریان ترامپ موی دماغ هیئت حاکمه آمریکا باقی خواهد ماند و ساختار ایلات متحده را دچار مشکل خواهد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار