نماینده آمریکایی: شرایط کنگره مرا یاد منطقه سبز بغداد می‌اندازد
یک نماینده آمریکایی می‌گوید تدابیر شدید امنیتی در کنگره آمریکا او را به یاد شرایط منطقه سبز بغداد انداخته است؛ چیزی که فکر نمی‌کرده در آمریکا شاهد آن باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار