فتاحی: ایده‌های برتر ایده‌نگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ منتشر می‌شود
در گفتگو با دانشجو:
قائم مقام پژوهشکده‌ی شورای نگهبان از انتشار ایده‌های برتر رویداد ایده نگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار