عبور از سال غمگین موسیقی ایران/ داغی که بر دل «موسیقی نواحی» ماند
یادبود درگذشتگان «هنر ۹۹»؛
درگذشت تعداد زیادی از هنرمندان و فعالان حوزه موسیقی به ویژه پیشکسوتان موسیقی نواحی در سال ۱۳۹۹ یکی از غم‌انگیزترین و پرتعدادترین آمار درگذشتگان تاریخ موسیقی ایران در یک سال را رقم زد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار