روشی نوین در استخراج نقشه‌های تقویت ارتعاشات زلزله و دامنه ارتعاشات از سوی محققان دانشگاه رازی ارائه شد
در مقیاس شهری؛
محققان دانشگاه رازی کرمانشاه اقدام به ارائه روشی نوین در استخراج نقشه‌های تقویت ارتعاشات زلزله و دامنه ارتعاشات در مقیاس شهری کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار