۱۴۰۰ چگونه به استقبال سعدی می‌رود؟
کوروش کمالی سروستانی ضمن تشریح برنامه‌های روز بزرگداشت سعدی در سال ۱۴۰۰ در هفت روز، این یادروز را ادای دینی به این شاعر عنوان کرد و به ارائه آماری درخصوص کارنامه سعدی‌پژوهی در سال ۱۳۹۹ پرداخت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار