بغزیان: منابع کشور بجای تولید و اشتغال صرفِ توزیع رانت شد/ بی‌اعتمادی مردم نتیجه‌ی ۸ سال سوء مدیریت اقتصادی دولت
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفـت: وقتی مردم شاهد توزیع رانت و بریز و بپاش‌های آقا زاده‌ها و اختلاس‌های بزرگ هستند، به مسئولین بی اعتماد شده و شرایط تحریمی را عامل چالش‌های اقتصادی خود نمی‌دانند، اگر دولت منابع خود را به جای حیف و میل و توزیع رانت در هشت سال گذشته خرج رونق و جهش تولید کرده بود قطعا اقتصاد شکوفا می‌شد.