عضو هیئت علمی دانشگاه اراک در آکادمی آموزش عالی کشور انگلستان برگزیده شد
عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک به عنوان عضو آکادمی آموزش عالی دانشگاه کرنفیلد انگلستان برگزیده شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار