اسیدپاشی به یک دختر دانشجوی مسلمان در آمریکا
در نیویورک اتفاق افتاد؛
پلیس شهر نیویورک در حال تحقیق و بازجویی درباره مردی است که به اسیدپاشی روی صورت یک دانشجوی دختر مسلمان ۲۱ ساله متهم است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار