واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی غیرقانونی است
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی:
جلال محمودزاده گفت: واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی کاملاً غیرقانونی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار