ثبت نام ۳ نظامی در انتخابات ریاست‌جمهوری؛ وزارت کشور روز نخست خبردار بود!
بسته خبری انتخابات|
اتفاق مهمی که در روز اول در وزارت کشور رخ داد حضور سه نظامی در وزارت کشور بود که با این عزم خود نشان دادند که همچون میدان رزم آماده ورود به میدان سیاست داخلی هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار