رئیس دولت اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد +فیلم
خاتمی، رئیس دولت اصلاحات با انداختن رای خود در صندوق، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار