حکم «پیام‌آور مغز و شناخت» معاونت علمی به سعید فتحی روشن
ستاد توسعه علوم و فن‌آوری‌های شناختی، زیرمجموعه‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حکمی، سعید فتحی روشن را به‌عنوان «پیام‌آور مغز و شناخت» معرفی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار