تولید انبوه واکسن «کوو ایران برکت» برای واکسیناسیون عمومی
مخبر خبر داد
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: ما تا پایان پاییز می‌توانیم واکسن کشور را تأمین کنیم و پس از تأمین کامل نیاز داخل، قدرت صادراتش را خواهیم داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار