رئیس‌جمهور منتخب با شفافیت اطلاعات دولت شیشه‌ای ایجاد کند/ دولت سیزدهم برای اصلاح نظام بانکی چه کند؟
در گفتگو با دانشجو بررسی شد
استاد اقتصاد گفت: اگر دولت مقتدر چابک، بتواند وظیفه هدایت، حمایت و نظارت را بر عهده بگیرد و مداخلات خود را تا حد ممکن کاهش دهد با توانمندسازی مردم برای بالفعل کردن سرمایه ها، راه را برای ایفای نقش مردم در اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده و توانایی پرداخت انواع مالیات‌ها فراهم خواهد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار