جداسازی آب شرب از بهداشتی ۲۰ درصد اجرا شده
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران:
اکنون بیان می‌شود که برخی ساکنین شهر تهران آبیاری فضای سبز و استخرشان را با آب شرب انجام می‌دهند که با جداسازی آب شرب از بخش بهداشت این موضوع حل خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار