مدیریت برق به ۴ وزیر سپرده می‌شود
هیئت وزیران همه اختیارات خود در مدیریت برق را به ۴ وزیر نیرو، کشور، صمت و نفت تفویض کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار