اهدای بیش از ۵۰۰ میلیون ریال جهیزیه به نو عروسان شهرستان اوج
جاهد در گفتگو با دانشجو مطرح کرد
مسئول بسیج دانشجویی شهرستان آوج استان قزوین از اهدای بیش از ۵۰۰ میلیون ریال جهیزیه به نو عروسان این شهرستان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار