طالبان: ۹۰ درصد مرزهای افغانستان را در اختیار داریم / مرز با ترکمنستان و ایران کاملا تحت کنترل ما است
طالبان مدعی کنترل ۹۰ درصد از مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه شد.
منبع: ایسنا
ارسال نظرات
آخرین اخبار