اعلام آمادگی نخست وزیر تونس برای تحویل قدرت
نخست وزیر تونس در واکنش به اقدام رئیس جمهور این کشور در صدور فرمان برکناری او گفت که به منظور حفظ اتحاد قوای سیاسی و امنیت و سلامت شهروندان با این تصمیم موافق و آماده تحویل قدرت است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار