مرحله مهم روند تشکیل دولت لبنان طی دیدار عون و میقاتی
الشرق الاوسط اعلام کرد؛
منابع پارلمانی لبنانی اعلام کردند که روند تشکیل دولت در این کشور وارد مرحله مهمی خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار