لبنان مشکلی با دریافت کمک از ایران ندارد
رئیس پارلمان لبنان:
نبیه بری درباره کمک گرفتن لبنان از ایران برای تامین سوخت این کشور گفت که هیچ مشکلی در خصوص این قضیه وجود ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار