تهیه دستورالعمل اعطای مجوز سپرده‌گذاری در دستورکار قرار گرفت
با نامه رئیس سازمان بورس؛
طرح تدوین دستورالعمل اعطای مجوز سپرده‌گذاری به معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران واگذار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار