ترجمه ادبیات مقاومت امر به معروف و نهی از منکر فرهنگی است / مترجمان قهرمانان فرهنگی هستند
سنگری مطرح کرد
بیست و سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی جشنواره ملی ترجمان فتح با محوریت «بایسته‌ها و انتظارات از ترجمه در هندسه معرفتی ادبیات مقاومت» با حضور اندیشمندان این حوزه برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار