خاندوزی: کلیت نقشه راه رونق تولید همراه با کاهش تورم رونمایی شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از رونمایی کلیت نقشه راه رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار